Gastos de Envío

España & Portugal:

 • 0,0kg. a 10,0kg.= 10,80€
 • 10,0kg. a 20,0kg.= 14,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg.= 24,80€

Ceuta & Melilla:

 • 0,0kg. a 10,0kg.= 23,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg.= 36,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg.= 38,30€

Islas Canarias:

 • 0,0kg. a 3,0kg.= 23,50€
 • 3,0kg. a 5,0kg.= 34,80€
 • 5,0kg. a 10,0kg.= 46,80€
 • 10,0kg. a 15,0kg.= 48,30€

Francia & Italia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 19,80€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 21,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 32,50€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 58,80€

Alemania:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 19,80€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 20,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 32,50€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 58,50€

Reino Unido & Irlanda:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 21,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 23,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 38,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 62,30€

Dinamarca & Polonia: 

 • 0,0kg. to 3,0kg. = 23,50€
 • 3,0kg. to 10,0kg. = 29,50€
 • 10,0kg. to 20,0kg. = 43,80€
 • 20,0kg. to 30,0kg. = 69,80€

Suiza:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 54,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 74,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 128,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 164,20€

Austria, Holanda & Belgica:

 • 0,0kg. to 3,0kg. = 20,50€
 • 3,0kg. to 10,0kg. = 28,50€
 • 10,0kg. to 20,0kg. = 35,80€
 • 20,0kg. to 30,0kg. = 42,80€

Grecia, Hungria & Rumania:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 28,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 47,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 66,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 129,10€

Finlandia, Noruega & Suecia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 48,00€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 68,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 97,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 135,80€

Rusia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 45,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 76,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 108,80€

Hong Kong, Taiwan, Macau:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 65,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 136,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 194,80€

El Resto del Mundo:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 74,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 134,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 158,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 184,20€