Le Tariffe di Spedizione

Italia & Francia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 15,80€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 18,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 32,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 38,80€

Spania & Portogallo:

 • 0,0kg. a 10,0kg.=10,80€
 • 10,0kg. a 20,0kg.=14,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg.=24,80€

Ceuta & Melilla (Spania):

 • 0,0kg. to 10,0kg.= 23,50€
 • 10,0kg. to 20,0kg.= 36,80€
 • 20,0kg. to 30,0kg.= 38,30€

Isole Canarie (Spania):

 • 0,0kg. to 3,0kg.= 23,50€
 • 3,0kg. to 5,0kg.= 34,80€
 • 5,0kg. to 10,0kg.= 46,80€
 • 10,0kg. to 15,0kg.= 48,30€

Germania:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 15,80€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 18,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 32,50€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 48,50€

UK, Irlanda, Austria, Olanda & Belgio:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 20,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 23,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 36,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 45,30€

Danimarca Polonia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 23,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 29,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 43,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 69,80€

Svizzera:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 54,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 74,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 128,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 164,20€

Grecia, Ungheria & Romania:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 28,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 47,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 66,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 129,10€

Finlandia, Norvegia & Svezia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 48,00€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 68,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 97,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 135,80€

Russia:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 45,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 76,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 108,80€

Mondo:

 • 0,0kg. a 3,0kg. = 54,50€
 • 3,0kg. a 10,0kg. = 94,50€
 • 10,0kg. a 20,0kg. = 128,80€
 • 20,0kg. a 30,0kg. = 164,20€