Россия:

 • 0,0 kg. до 3,0kg. =  39,50€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 48,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 118,80€

UK, Ирландия, Австрия & Бельгия:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 19,90€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 23,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 28,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 36,30€

Испания & Португалия:

 • 0,0kg. до 10,0kg.= 9,80€
 • 10,0kg. до 20,0kg.=14,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg.=24,80€

Сеута и Мелилья (Испания):

 • 0,0kg. до 10,0kg.= 27,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg.= 36,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg.= 38,30€

Канарские острова (Испания):

 • 0,0kg.до 3,0kg.= 28,50€
 • 3,0kg.до 5,0kg.= 34,80€
 • 5,0kg. до 10,0kg.= 46,80€
 • 10,0kg. до 15,0kg.= 48,30€

Германия:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 17,80€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 14,90€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 24,50€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 42,80€

Италия & Франция:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 17,50€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 15,90€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 23,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 28,80€

Дания:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 23,50€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 29,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 48,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 62,80€

Греция, Hungary & Rumania:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 28,50€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 38,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 42,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 129,10€

Швейцария:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 37,80€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 48,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 79,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 164,20€

Норвегия, Швеция, Словения & Финляндия:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 38,80€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 47,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 68,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 115,80€

Остальной мир:

 • 0,0kg. до 3,0kg. = 54,50€
 • 3,0kg. до 10,0kg. = 94,50€
 • 10,0kg. до 20,0kg. = 128,80€
 • 20,0kg. до 30,0kg. = 164,20€